Fikri ve Sınai Haklar

Taklit ve korsan ürünler günümüzde piyasada oldukça fazla olmaktadır. Bu ürünler yasal olmayan şekilde taklit ediliyor, marka ve tasarım hakları ihlal ediliyor.

Devamı

Paralel İthalat Önlenebilir mi?

Paralel ithalatın önlenip önlemeyeceğinin irdelemeden önce paralel ithalatın ne olduğunu açıklayarak başlamanın faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Devamı

Marka Hakkının Haczi

Borçlu kişinin borcu miktarınca menkul, gayrimenkul ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına cebri icra suretiyle kısıtlama yapılması, el konulmasına haciz denir.

Devamı

Fikir ve Sanat Eserleri

Fikir ve Sanat Eserlerine ilişkin düzenlemeler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Kanununda yer almaktadır. Bir eseri meydana getiren gerçek kişi eser sahibidir.

Devamı

Lisanlama ve Lisans Takip

Marka Patent ve tasarım tescillerinin lisans vermek yolu ile 3. Kişilerin kullanımına sunulabilmektedir. Lisans veren marka patent veya tasarım hakkı sahibidir.

Devamı

Kullanım İspatı

Bir markayı korumanın ilk aşaması markayı tescil ettirmektir. Markanın tescili markayı koruma altına almaktadır fakat marka sahibinin haklarını tamamen korumamaktadır.

Devamı

Markanın Kötü Niyetli Tescili

Marka hukukunda kötü niyet, tescil ile sağlanan bir markanın amacına aykırı kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız yere yarar sağlanması olarak tanımlanmaktadır.

Devamı

Tescilli Marka Kullanmak

10 Ocak 2017 tarihinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlenmekte olan patent, endüstriyel tasarım…

Devamı

Geleneksel Ürün Adları

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adlarının tescil sürecini açıklamadan önce, bu kavramların tanımlamasının yapılmasında fayda olacağı kanaatindeyiz.

Devamı