MARKA KULLANIM

İSPATI

Bir markayı korumanın ilk aşaması markayı tescil ettirmektir. Markanın tescili markayı koruma altına almaktadır fakat marka sahibinin haklarını tamamen korumamaktadır. Üçüncü kişilerin marka hakkına müdahale etmemesi için markanın tescil edildiği mal ve hizmet sınıfında kullanılması ve kullandığını ispat edilmesi gerekmektedir. Marka tescil edildikten sonra 10 yıl koruma süresi vardır. Markanın tescilinin korunması için uzun süre aktif olarak kullanılması gerekmektedir. 10/ 01/ 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’ nun 9. Maddesinin 1. fıkrasında “Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir. ” hükmünü içerir. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere markayı uzun süre kullanmamak ya da markayı kullanmamak iptal nedeni olmaktadır.

Kullanım ispatına ilişkin uygulama, 10 Ocak 2017 tarihinden sonra yapılan marka başvuruları için geçerli olacaktır. 10 Ocak 2017 tarihinden önce yapılmış marka başvuruları bakımından 556 sayılı KHK hükümleri geçerli olacak; bu başvurulara karşı yapılan itirazlarda kullanım ispatı talep edilemeyecektir. Kullanım ispatı sebebiyle markasını tescil eden marka sahibi markasını kullandığına ilişkin deliller sunmalı, markanın ticari etki oluşturacak şekilde kullanıldığını ispat etmesi gerekmektedir. Markanın kullanım ispatına ilişkin deliller faturalar, fiyat listeleri, ürün katalogları, reklam için hazırlanan tanıtım videoları, promosyonlar, yapılan ticari faaliyetlere ait bilgiler, müşteri ya da tedarikçi gibi marka ile ilgili olanların beyanları delil olarak kullanılabilir. Belirtilen delillerle birlikte markanın süreklilik arz ettiğini marka sahibinin ispatlaması gerekir. Aksi takdirde marka üçüncü kişiler tarafından müdahale edilebilir konuma gelecektir. Türkiye’de kullanılmayan birçok marka tescil edilmektedir. Bu kullanılmayıp tescil edilen markaların önüne geçmek için Sınai Mülkiyet Kanunu’ na markanın kullanılmaması durumunda iptaline izin veren 9. Madde yürürlüğe konulmuştur. Marka sahibi haklı sebebe dayanarak kullanıma ara verdiğini savunabilir. Bu haklı sebepler savaş, ekonomik kriz, doğal afetler, gümrük mevzuatındaki değişikler, ithalat kısıtlamaları ve ambargolar olarak örnek verilebilir.

Marka sahibinin mali durumundaki bozulma haklı sebep olarak kabul edilemez. Marka tescil edildiği mal ve hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanım halinde ise diğer mal ve hizmetler açısından üçüncü kişilerin kullanımına açık hale gelebilir. Dolayısıyla marka tescil edilip bir kenarda bırakılmamalı, süreklilik arz ederek ciddi kullanımı mevcut olmalıdır. Yukarıda belirttiğimiz sebepler mevcut olmadığı takdirde marka sahipleri üçüncü kişilerin müdahale etmeleri durumuyla karşı karşıya kalacaktır.

Kullanım ispatına ilişkin bir takım müesseseler mevcuttur. Özetlemek gerekirse;

Kullanım ispatı sadece SMK’nın 6 . maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak yayıma itirazlar bakımından talep edilebilecektir. SMK’nın 5/1(ç) bendi kapsamında yapılan inceleme sonucu verilen kısmi ret veya ret kararlarına karşı yapılacak karara itirazlarda, başvuru sahibi, başvurunun kısmi reddine veya reddine dört gerekçe olarak gösterilen markalara ilişkin kullanım ispatı talebinde bulunamayacaktır. Yayıma itiraz , başvurunun marka bülteninde yayınlanmasından itibaren iki ay içinde yapılabilir. Yayıma itiraz gerekçesi olarak ileri sürülen markanın kullanım ispatına konu olabilmesi için, söz konusu markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihi itibariyle Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması gerekmektedir.

Kullanım ispatı ,yayıma itiraz sürecinde başvuru sahibinin talebiyle başlamaktadır. Başvuru sahibinin yayıma itiraz sürecinde kullanım ispatı talebinde bulunmaması halinde bu talep Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı (YİDDB) tarafından incelenmek üzere yapılacak itiraz aşamasında ileri sürülemeyecektir. Başvuru sahibinin kullanım ispatı talebi yoksa yayıma itiraz, tüm gerekçe markalar ve bu markaların tescil kapsamındaki tüm mal/hizmetler dikkate alınarak incelenir. Başvuru sahibinin talebiyle , itiraz eden önceki hak sahibinden itiraza konu olan markanın beş yıl boyunca tescilli mal ve hizmet sınıflarında kullandığını ispatlamasını isteyebilir. Bu talebin ispatlanması halinde markanın ciddi bir biçimde kullanıldığı kanıtlanmış olacaktır. Önceki hak sahibinin Türkiye’de ciddi bir şekilde süreklilik arz ederek kullandığını ya da yukarıda da açıkladığımız gibi kullanmadığına dair haklı sebeplerin mevcut olduğunu delilleriyle birlikte sunmalıdır. İtiraz eden, önceki hak sahibi, markasını ciddi ve süreklilik arz ederek kullandığını delilleriyle birlikte kanıtlayamazsa yayınlayamazsa, yayına itirazı reddedilmiş olup, başvuru sahibinin markası tescil edilecektir. İtiraz eden hak sahibi, markasını mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması halinde, diğer sınıflar için yayıma itiraz iptal edilecektir ve bu durumda başvuru sahibinin markası kullanılmayan mal ve hizmet sınıfına tescil edilecektir. Markanın kullanım ispatı süreci bu şekilde ilerlemektedir.

Daha fazla detay almak için bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz veya Ece Patent sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hizmetler

Bize Ulaşın