LİSANSLAMA VE

LİSANS TAKİP

Lisanslama ve Lisans Takip : Marka Patent ve tasarım tescillerinin lisans vermek yolu ile 3. Kişilerin kullanımına sunulabilmektedir. Lisans veren marka patent veya tasarım hakkı sahibidir. Lisans alan bu hak çerçevesinde hakkı kullanan gerçek veya tüzel kişidir. Lisans sözleşmelerinde lisansın hangi şartlarda verildiği açıklanır. Lisans sözleşmeleri Türk patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilmektedir. Bunun için yapılacak sözleşmenin noter onayı gereklidir. Lisans inhisari veya inhisari olmayacak şekilde iki türlü verilebilir. İnhisari lisans genel olabileceği gibi bölgesel de olabilir. Örneğin belirli bir bölgede marka lisansını inhisari olarak bir başka kişiye sözleşme ile devretmiş ise artık marka hakkı sahibi o bölgede başka bir kişiye daha lisans veremeyecektir. İnhisari lisans (exclusive License) lisans hakkını tek bir lisans ile sınırlandırmaktadır. İnhisari olmayan lisans ise marka patent veya tasarım hakkı sahibinin başka kişilere de lisans verebilmesini sağlar. Lisans sözleşmelerinin imzalanmasından sonraki en önemli aşamalarından birisi lisansların takip edilmesidir. Lisans alanın lisans şartlarına uyup uymadığı uzman kadromuzca denetlenebilmektedir. Bu denetim mali, idari ve teknik denetim olarak gerçekleştirilmektedir. Mali denetim lisans alanın ticari defterleri üzerinde yapılan incelemeler ile gerçekleştirilmektedir. İdari denetim uzmanlarımızın lisans alan şirketin içerisinde sürekli olarak işleyişin denetlenmesi şeklinde sürdürülmektedir. Teknik denetim ise genellikle patent lisanslarında uyguladığımız üretim hatlarında mühendislerimiz tarafından yapılan denetimlerdir.

Lisanslama ve Lisans Takip genellikle üretim veya satış adedi üzerinden yapılmaktadır. Üretimin veya satışların azalması durumunda ortaya çıkabilecek lisans ücreti uyuşmazlıkları lisans takibini önemli hale getirmektedir. Bir diğer taraftan lisans alınan patent ile benzer nitelikteki bağlı patentlerin ihlalleri söz konusu olabilmektedir. Bir patent ailesine tabi çok sayıdaki patenttin takip edilmesi nihai ürün bazında kontrol edilemediği durumlarda üretim içerisindeki teknik denetim ile sağlanmaktadır. Lisans ihlalleri olabileceği gibi lisans alanın gereksiz yere kullanmadığı patentler sebebi ile fazla lisans bedeli ödemesi sonucunu da doğurabilir.

Daha fazla detay almak için bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz veya Ece Patent sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hizmetler

Bize Ulaşın