Tasarım Tescili

Endüstriyel tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütündür. Ürün, endüstriyel yolla veya elle üretilebilen, birleşik bir sistem veya bunun parçalarından oluşan, grafik semboller, ambalajlar veya ambalaj üzerindeki desenler, setler, takımlar gibi nesneleri kapsamaktadır. Endüstriyel tasarım tescili geniş bir yelpazeye sahip olup elektronik eşyalar, mücevherler, mobilyalar, tekstil ürünleri, semboller, grafikler, mimari projeler daha aklınıza gelebilecek birçok ürün endüstriyel tasarım olarak tescil edilebilir.

Endüstriyel tasarımın tescili halinde tekel hakkınız mevcut olacaktır. Yani tasarımınızın aynısı ve benzeri üçüncü kişiler tarafından üretilemez, satılamaz ve ticari amaçlı kullanılamaz. Endüstriyel tasarımın tescil koruma süresi ise şöyledir; Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Bu süre her 5 yılda bir yenilenmek üzere toplamda 25 yıla kadar uzar. Ancak süreç içerisinde tasarımların yenilenme süresinin takip edilmesi de gerekir. Koruma sınırı; alınan endüstriyel tasarım tescili ile sadece Türkiye’de korunma sağlanmaktadır. Korumanın diğer ülkelerde de geçerli olabilmesi ancak bu ülkelerde de tasarımın tescil ettirilmesi ile mümkündür. Koruma kapsamına girmeyen tasarımlar;

  1. Yeni ve ayırt edilecek özelliği bulunmayan tasarımlar,
  2. Kamu düzeni ve ahlaka aykırı tasarımlar,
  3. Teknik fonksiyon gerçekleşmesinde, tasarımcıya tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar,
  4. Tasarlanan veya tasarım uygulandığı ürünü başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar koruma kapsamı dışında tutulmaktadır.

Endüstriyel tasarımızın tescilini yapabilecek yetkili kurum Türk Patent ve Marka kurumudur. Tasarım tescili ile ilgili yapılan tüm başvurular Türk Patent Enstitüsünce veya onun yetkili olarak atadığı kurumlarca yapılır. Tasarımların tescilinde incelemeli sistem mevcut olmaktadır. Türk Patent Kurumu tarafından tasarımın ayırt edici olduğu, kamuoyu tarafından bilinip bilinmediği doğrudan incelememektedir. Tasarım başvurusu yapıldıktan sonra TPE tarafından şekli inceleme yapılır. Şekli inceleme olarak istenilen belgelerde bir eksiklik olup olmadığı incelenir. Eksiklik olmadığı takdirde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ayda bir yayınlanan ‘Resmi Tasarımlar Bülteninde’ yayınlanmasına karar verilir. Yayınlanma başvurudan yaklaşık bir sonra yapılır. Tasarımlar 3 ay boyunca ilanda kalır. Bu süreç boyunca herhangi bir itiraz olmazsa, tasarım tescili kesinleşir ve tasarım tescil belgesi başvuru sahibine gönderilir. Yayınlanan tasarımlar 3 aylık itiraz süresinde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından gerekçe ve delillerin sunulmasıyla itiraz edilebilir. Bu itirazlar Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmalıdır. Yapılan itiraz ve delilleri, başvuru sahibi veya vekiline gönderilir. Başvuru sahibi veya vekili itirazın bildiriminden itibaren 1 ay içinde itiraz için beyanlarını Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirmelidir. Yapılan itirazlar ve beyanlar Türk Patent ve Marka Kurumu “Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu” tarafından incelemeye tabi tutulur. “Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu” itirazları ve beyanları delillerle birlikte inceleyerek tescilin devamına veya tescilin iptaline karar verir. Aleyhinize karar verilmesi halinde itiraz etme hakkınız olmaktadır. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından verilen karar kurumun nihai kararıdır. Bu karara kurum nezdinde itiraz hakkı bulunmamaktadır. Tescilin iptali kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 2 ay içerisinde Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde dava açılabilir. Tescil ve yargı süreci bu şekilde ilerlemektedir.

Daha fazla detay almak için bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz veya Ece Patent sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hizmetler

Bize Ulaşın