Wipo Tescil

Wipo Tescil : Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlamaktadır. Eğer markanın yurtdışında da korunması isteniyorsa, koruma talep edilen ülkelerde de tescil ettirilmesi gerekmektedir. Tescil talep edilen ülke ofislerine tek tek başvuru yapılabileceği gibi, Madrid Sistemi kullanılarak tek bir başvuru ile birden çok ülkede koruma elde edilebilmesi mümkündür. Madrid sistemi tek bir başvuruyla birden fazla ülkede marka tesciline öncü olduğundan dolayı hem pratik hem de daha az maliyetlidir.

Türkiye, 1 Ocak 1999 tarihinde Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü’ne taraf olmuştur. Bu protokol kapsamında Türk vatandaşları, Türkiye’de ikamet edenler veya Türkiye’de ticari veya sınai bir faaliyette bulunanlar, Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla Madrid Protokolü’ne taraf olan 98 ülkede uluslararası marka başvurusunda bulunabilmektedir.

“Öncelikle belirtmek gerekirse;
WIPO’ya tescil diye bir prosedür mevcut olmamaktadır.
Markanız WIPO kanalıyla taraf ülkelere tescil olmaktadır.”

WIPO burada aracı kurum olup, uluslararası marka tescilinin tek bir dil ile hızlı bir şekilde yapılabilmesi ve sistemin birliği için tasarlanmış bir kurumdur.

WIPO Kanalıyla Uluslararası Marka Tescil Başvurusu Nasıl Yapılır?

WIPO kanalıyla Uluslararası marka başvurusu yapabilmek için tescil bir markanın veya bir marka başvurusunun mevcut olması gerekmektedir. Başvurular menşei ofis ile yapılmaktadır. Türkiye’de markanız için başvuru yaptığınız ya da tescil ettirdiğiniz mal ve hizmet sınıfları için uluslararası marka başvurusunda bulunabilirsiniz, başvuruda sınıf sayısı daraltılabilir ancak genişletilemez. Türkiye’de menşei ofis Türk Patent ve Marka Kurumu olmaktadır. Başvuru için menşei ofise sunulması gereken evraklar ise talep formu, ilgili talebe ilişkin olarak usulüne uygun ve İngilizce doldurulmuş, WIPO tarafından sağlanan resmi form ve menşe ofis taleplerinin WIPO’ya bildirilmesi ücretinin ödendiğini gösterir bilgi mevcut olmalıdır. Uluslararası marka başvurularına dair tüm formların eksiksiz ve İngilizce olarak doldurulması gerekmektedir. Uluslararası marka tescili konusunda ödenmesi gereken iki tip ücret bulunmaktadır. Bunlardan biri, Kurum hesaplarına yatırılacak olan uluslararası başvurunun veya başvuru hakkındaki tasarruf işlemlerinin WIPO’ya bildirilmesi ücreti, diğeri ise İsviçre Frank’ı olarak WIPO hesabına ödenmesi gereken uluslararası marka başvurusuna ve diğer tasarruflara ilişkin ücretlerdir.

Başvuru Sonrası Süreç Nasıl İşler?

Türk Patent ve Marka Kurumu başvurunuzda bir eksiklik olmaması halinde iki ay içinde başvurunuzu WIPO’ya iletir. Başvurunuzda mevcut bir eksiklik bulunması halinde bu durumu size bildirir ve eksikliğin giderilmesini talep eder. Eksikler verilen sürede giderildiği takdirde Türk Patent ve Marka Kurumu menşei ofis sıfatıyla WIPO’ya başvurunuza iletir. WIPO başvurularında menşei ofis olan Türk Patent ve Marka Kurumu aracı olmaktadır. Asıl muhatabınız WIPO olmaktadır. WIPO yani Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi Uluslararası başvuruyu aldıktan sonra başvuru tekrar şeklen incelenir eksik varsa menşei ofise bildirimde bulunulur. Belirtilmiş olan süreler içerisinde eksiklik giderilmez ise başvuru geri alınmış sayılır. WIPO başvuru ile ilgili marka tescil istenen taraf ülkeleri bilgilendirir. Taraf ülkeler en geç 18 ay içerisinde kendi mevzuatına göre markayı inceler kabul veya reddeder. Red kararı varsa WIPO Resmi Gazetede red kararını yayınlar. Red kararına itiraz direkt başvuru sahibi ile taraf ülke ofisine yapılmaktadır.

Uluslararası tescil süresi, başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Yenileme ile bu sürenin uzatılması mümkündür.

Uluslararası tescilin esas markaya bağımlılığı ise şöyledir;

Uluslararası tescil müracaatı yapılan marka menşei ofisteki markaya tescil başvurusundan 5 yıl süreyle bağımlıdır. Bu 5 yıllık süre içerisinde markanın herhangi bir sebeple tescili düşer ise uluslararası tescil de hükümsüz kalır. Beş yıllık süre sonunda uluslararası marka başvurusu esas marka tescilinden bağımsız hale gelir.

WIPO kanalıyla Uluslararası marka tescilinin avantajları;

  • Tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir marka için yapılacak ülkesel müracaatlarda ayrı ayrı dilde ve ayrı ayrı ücret ödemek yerine tek bir kanaldan tek bir ödeme ile tescil müracaatı yapılır.
  • Koruma talep edilen ülkelerin ofisleri olumsuz bir başvuruyu yani reddi 18 ay içerisinde bildirmek zorundadır. Aksi halde o ülkede başvuru kabul edilmiş sayılır.
  • Tescil sonrası tüm değişiklikler tek bir kanal üzerinden yürütülebilir.

WIPO kanalıyla uluslararası marka tescil süreci ve şartları yukarıda izah edildiği şekilde ilerlemektedir. Daha fazla detay almak için bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz veya Ece Patent sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.