® R işareti ne zaman ve nasıl kullanılır?

R Sembolü ®

Genel olarak ® kullanmak, ticari markanızın bir ülkede tescilli olduğu anlamına gelir. Ancak bazı ülkelerde kullanımı düzenlenmemiştir ve bunu tescilli olmayan ticari markalara bile uygulayabilirsiniz. Ancak müşterilerin kafasını karıştırabileceği için bunu yapmanızı önermiyoruz.

Ülkelerin %99’unda, ticari markanız %100 resmi olarak kayıtlı olduğunda bu sembol KAYITLI  (regestered) sözcüğünü ifade eder. Ayrıca bu sembol, hakları saklıdır sembolü veya tüm hakları saklıdır olarak da bilinir.

Bazı ülkelerde ticari markanız tescilli değilken R ® sembolünü kullanırsanız, yasa dışı olduğu için başınız belaya girebilir, örneğin ABD’de tescilsiz olduğu halde bir markada bu işareti kullanmak ciddi bir suçtur.

Tavisyemiz  ®’yi yalnızca markanız tescil edildiğinde kullanın. Markanız tescilli değilse bizimle iletişime geçin.

 ® işaretimi nereye yerleştirmeliyim?

Ticari markanızın sağ üst köşesi bunun için mükemmel bir yerdir. Ayrıca bunu ticari markanızın sonuna da ekleyebilirsiniz. “ecepatent®” gibi.

Ticari markam Türkiye’de (veya yurtdışındaki herhangi bir ülkede) kayıtlı, ® işaretini ABD’de de kullanabilir miyim?

Hayır, bunu asla yapmayın! Ticari markalar bölgeseldir; Türkiye’de tescilli bir marka size ABD’de ® sembolünü kullanma hakkını vermez.

Başvuru yaptığımda ® sembolü ticari markamın bir parçası olabilir mi?

Hayır, başvururken logonuzdan silmelisiniz. Bu sembol tescil edilemez, hiç kimse ® sembolü üzerinde ayrıcalıklı bir hak sahibi olamaz. Bu aynı zamanda ™ ve © için de geçerlidir.

Markanızın yanında ® işaretini kullanmak istiyorsanız dünyanın en geniş alanda marka tescil hizmeti sunan ecepatent® ile iletişime geçmenizi öneririz.

Ece Patent, marka tescili konusundaki uzmanlığı, güvenilirliği ve müşteri odaklı yaklaşımıyla işletmelerin marka yolculuğuna rehberlik eder. Güven ve başarı için hemen bizimle iletişime geçin, markanızı koruma altına almanın ayrıcalığını yaşayın. Daha fazla detay almak için bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

© “c” sembolü ne demektir ve ne zaman kullanılır?

C Sembolü (telif hakkı) ©

Bu işaret bir eser üzerinde bir telif hakkının veya talebinin bildirilmesi için kullanılmaktadır. Bir eserin sahibi olduğunuzu başkalarına bildirmek için bunu adınız ve tarihinizle birlikte de kullanabilirsiniz.

Telif hakkı koruması almak için C sembolünü © kullanmam gerekir mi?

Hayır, buna gerek yok. Telif Hakkı Kurallarına göre koruma otomatik olarak sağlanıyor. Herhangi bir şeyi yarattınız ve bir kez yaratıldığında bu, tüm hayatınız boyunca ve ölümünüzden sonraki 70 yıl boyunca sizin mülkünüzdür. Eserin sahipliği ile ilgili bir sorun yaşamak için eseri ilk kamuya arz ettiğiniz tarihi ispatlamak için dijital iz bırakmak, noterden onaylamak veya Kültür Bakanlığı ilgili birimlerine bir nüshasını vermek gibi yollar işe yarayacaktır.

© sembolünü kullanmazsam telif hakkı korumamı kaybeder miyim?

Hayır,  kaybetmezsiniz telif hakkı korumasından yararlanmak için © sembolünü kullanmak zorunlu değildir.

Ece Patent, marka tescili konusundaki uzmanlığı, güvenilirliği ve müşteri odaklı yaklaşımıyla işletmelerin marka yolculuğuna rehberlik eder. Güven ve başarı için hemen bizimle iletişime geçin, markanızı koruma altına almanın ayrıcalığını yaşayın. Daha fazla detay almak için bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

TM ™ Sembolü ne demektir ne zaman kullanılır?

TM™ Sembolü (trademark)

Bu sembol, diğerlerine bu kelimenin ticari markanız olduğunu bildirmek için kullanılır. Bazı ülkelerde bu size bazı hukuki haklar verecektir. ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya, Kanada ve diğer bazı ülkelerde bu kullanım bazı haklar tanıyabilir. Ancak bu, markanın resmi olarak korunduğu ve bu durumda ticari markanızı kötüye kullandığı için herhangi birine dava açabileceğiniz anlamına gelmez.

SM ℠, fiziksel ürünler değil hizmet sattığınızda kullanılır. Yine de hizmet satıyorsanız tm sembolünü ™ kullanmanız yanlış değildir. Fakat bunun tersi de yanlıştır. Normalde ℠, aşırı derecede sıkı bir şekilde yalnızca hizmet sattığınızı herkesin bilmesini istediğinizde kullanılır.

™ Sembolünü kullanmak ticari markanızı koruyor mu?

Bazı ülkelerde size bazı hukuki hakları verecektir. Ancak 180 den fazla ülkede size kesinlikle hiçbir koruma sağlamayacaktır.

™ Sembolünü istediğim yerde kullanabilir miyim?

Eğer kastettiğiniz bunu kullanmanız sebebi ile size dava açılacak mı ise bunun için size herhangi bir dava açılmayacaktır. ™ kullanmak normalde yanlış bir iddia olarak nitelendirilmez. Böylece™ onu™ dilediğiniz gibi™ kullanabilirsiniz™.

Markanızın gerçek hukuki haklarla korumak isterseniz info@ecepatent.com adresine bir email atmanız veya bizi aramanız yeterlidir. Dünyanın her bir köşesinde markanızı tescil etmek bizim için hiç sorun değil.

Ece Patent, marka tescili konusundaki uzmanlığı, güvenilirliği ve müşteri odaklı yaklaşımıyla işletmelerin marka yolculuğuna rehberlik eder. Güven ve başarı için hemen bizimle iletişime geçin, markanızı koruma altına almanın ayrıcalığını yaşayın. Daha fazla detay almak için bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

Beş yıldan uzun süre kullanılmayan markaların iptali nasıl sağlanır?

Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girdiği 2016 yılında kullanmama sebebi ile marka iptal taleplerinin Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacağı hüküm altına alınmıştır. Kanunun 9. Maddesi Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı sebep olmaksızın markanın kullanılmamasını iptal sebebi olarak belirtmiştir. Aynı kanunun 26. Maddesi de Türk Patent ve Marka Kurumunun kullanmama sebebi ile iptal taleplerini karara bağlayacağını belirtilmiştir. Kanunun geçici 7. Maddesi ise 26. Maddenin yürürlüğünü 7 yıl ertelemişti. Bu madde kapsamında 7 yıllık süre 01.01.2024 tarihinde dolmaktadır. Bu tarihten itibaren beş yıllık kullanmama sebebi ile iptal talepleri artık TPMK’ya yapılacak başvuru ile karara bağlanacaktır. İşlemler ise şu şekilde ilerleyecektir. Kuruma iptal için başvurulduğunda iptali istenen marka sahibinden kurum markanın kullanımına ilişkin delillerini sunmasını talep edecektir. Bir aylık süre içerisinde delillerin sunulması marka sahibinden talep edilecektir. Kanunun lafzı ile ciddi bir kullanım yapıldığı ispat edilir ise iptal talebi reddedilecektir. İptal talep edileceği düşünülerek talepten önce 3 ay içerisinde yapılan kullanımlar dikkate alınmayacaktır. Kurum iddia ve savunmalar kapsamında dosya üzerinden karar verecektir.

Yürülük tarihi olan 01.01.2024 tarihinden önce bilindiği gibi kullanmama sebebi ile marka iptal ve hükümsüzlük taleplerine Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri tarafından karar verilmekteydi. Halihazırda devam eden iptal talepli davalara mahkemeler tarafından iptal kararı verilerek neticelendirlecektir. Ecepatent avukatları olarak uzun yıllardır kullanmama sebebi ile iptal talepli davaları takip etmekteyiz. İlerleyen yıllarda kurum kararlarının mahkemeler nezdinde oluşan içtihatlara uygun bir şekilde oluşacağı kanaatindeyiz.

Markanın kullanılması

Madde 9- (1) Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilir.

(2) Aşağıda belirtilen durumlar da birinci fıkra anlamında markayı kullanma kabul edilir:

  1. a) Markanın ayırt edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması.
  2. b) Markanın sadece ihracat amacıyla mal veya ambalajlarında kullanılması.

(3) Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması da marka sahibi tarafından kullanım olarak kabul edilir.

İptal hâlleri ve iptal talebi 

Madde 26- (1) Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir:

  1. a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması.
  2. b) Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad hâline gelmesi.
  3. c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.

ç) 32 nci maddeye aykırı kullanımın olması.

(2) İlgili kişiler, Kurumdan markanın iptalini isteyebilir.

(3) Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür.

(4) Markanın, beş yıllık sürenin dolması ile iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarih arasında tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından ciddi biçimde kullanılmış olması hâlinde, birinci fıkranın (a) bendine ilişkin iptal talepleri reddedilir. İptal talebinde bulunulacağı düşünülerek kullanım gerçekleşmişse talebin Kuruma sunulmasından önceki üç ay içinde gerçekleşen kullanım dikkate alınmaz.

(5) İptal hâlleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez.

(6) İptal incelemesi sırasında hak sahibinin değişmesi hâlinde, sicilde hak sahibi olarak görünen kişiye karşı işlemlere devam edilir.

(7) İptal talepleri, iptali istenen markanın sahibine tebliğ edilir. Marka sahibi bir ay içinde talebe ilişkin delillerini ve cevaplarını Kuruma sunar. Söz konusu bir aylık süre içinde talep edilmesi hâlinde Kurum bir aya kadar ek süre verir. Kurum gerekli gördüğü takdirde ek bilgi ve belge sunulmasını isteyebilir. Kurum, iddia ve savunmalar ile sunulan deliller çerçevesinde dosya üzerinden kararını verir.

Yürürlük MADDE 192– (1) Bu Kanunun;

  1. a) 26 ncı maddesi yayımı tarihinden itibaren yedi yıl sonra,
  2. b) 23 üncü maddesinin ikinci fıkrası ve 69 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenen yenileme taleplerinin yapılması gereken süreye ilişkin hükümleri ile 46 ncı maddesinde düzenlenen amblem kullanım zorunluluğuna ilişkin hükümleri yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,
  3. c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Yeni bir marka tescili yapacağım ancak benden önce tescil edilmiş benzer markalar ile sorun yaşamak istemiyorum ne yapabilirim? (Menfi tespit)

Sına Mülkiyet Kanunu bu durumda olan kişiler için bir menfi tespit davası açma hakkı tanınmıştır. Şöyle ki, yeni bir girişimde bulunacaksınız, yeni girişiminiz için maddi yatırımlarda bulunacaksınız bu bir markaya, tasarıma veya patente ilişkin bir yatırım olabilir. Bu yapacağınız yatırımın sektörde/piyasada benzerleri var ve siz ileride bunların size sorun yaratabileceğinden şüpheniz var. Maddi yatırımlarınızı riske etmek istemiyorsunuz. Bu durumda Sına Mülkiyet Kanunu çerçevesinde Menfi Tespit davası açarak, ileride size sorun yaratma ihtimali olan marka, tasarım veya patentin sizin markanız, tasarımınız veya patentinizden farklı olduğunun, iltibas yaratmadığının tespitini isteyebilirsiniz. Mahkemeden alacağınız bu karar yatırımlarınızın korunmasına ileride bir dava ile karşılaşmanıza engel olabilecektir. Ecepatent avukatları ile görüşerek size uygun tespitin yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Sessiz kalma suretiyle hak kaybı ne demektir?

Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 25. Maddesinin 6. Fıkrasında düzenlenmiştir.

Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

Bu maddeyi şu şekilde özetleyebiliriz; Markanızın aynısını veya benzerini sizden sonraki bir tarihte Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil edilen kişi eğer iyi niyetle bu markayı tescil ettirmiş ve 5 yıl boyunca kesintisiz kullanmış ise ve sizin de bu markanın kullanıldığından haberiniz var veya olması gerekiyor ise artık bu 5 yılın sonunda sonraki tarihli benzer veya aynı markayı iptal ettiremez hükümsüzlük davası açamazsınız.

Bu tarz bir durumla karşılaşmamak için ecepatent’in marka izleme programına katılmanızı önemle tavsiye ederiz.

Neden uluslararası en uygun fiyatlı marka tescili biz yapıyoruz?

Neden uluslararası en uygun fiyatlı marka tescili biz yapıyoruz? : Bu soru aslında iki tip uluslararası marka tescili yapılabilmesinden kaynaklanmaktadır. Biri klasik yöntem diyebileceğimiz WIPO aracılığı ile uluslararası tescil yöntemi; diğeri ise ecepatent ve birçok firmanın da Avrupa ülkelerinde kullandığı yayılmış lokal vekiller kullanarak yapılan tescil sistemidir.

Ücretlerimizin düşük fiyatlandırılabilmesi WIPO’nun yüksek aracılık ücretlerinin ödenmemesinden kaynaklanmaktadır. Bizler 200’den fazla ülkede oluşturduğumuz lokal tescil imkânı ile her ülkede kendi ülke vatandaşlarının ödediği marka tescil ücretlerine çok yakın ücretlendirmeler yapabilmekteyiz. Bu linkten daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.  https://ecepatent.com/tescil-ucretleriniz-neden-ve-nasil-cok-daha-dusuk-fiyatlandirilabiliyor/