Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 25. Maddesinin 6. Fıkrasında düzenlenmiştir.

Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

Bu maddeyi şu şekilde özetleyebiliriz; Markanızın aynısını veya benzerini sizden sonraki bir tarihte Türk Patent ve Marka Kurumuna tescil edilen kişi eğer iyi niyetle bu markayı tescil ettirmiş ve 5 yıl boyunca kesintisiz kullanmış ise ve sizin de bu markanın kullanıldığından haberiniz var veya olması gerekiyor ise artık bu 5 yılın sonunda sonraki tarihli benzer veya aynı markayı iptal ettiremez hükümsüzlük davası açamazsınız.

Bu tarz bir durumla karşılaşmamak için ecepatent’in marka izleme programına katılmanızı önemle tavsiye ederiz.