Marka Tescil

Marka Tescil : Marka bir ürün veya hizmetin diğer ürün veya hizmetlerden ayrıştırmasını sağlayan her türlü kelime, şekil renk gibi işaretlere denmektedir. Ticari hayattaki ürün ve hizmet sağlayıcıların ürün ve hizmetlerini rakiplerinden ayırt edebilmek için ürünleri üzerine koydukları işaretlerdir. Müşterilerin ise tercihlerini kullandıkları ürünleri veya hizmetleri diğerlerinden ayırt etmek için bu işaretlerin yani markaların ayırd edicilik fonksiyonundan faydalanırlar. Markalar tescil ile korunur. Türkiyede markalar sicili Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tutulmaktadır. Tescil edilmiş bir marka başvuru tarihinden itibaren, sahibine  Sına Mülkiyet Kanunundan doğan hakları kullanma hakkı sağlar. Tescil edilmiş bir marka aynı zamanda bir sınai mülkiyet olarak belirli değeri haizdir ve devire ve lisansa konu olabilir. Marka Tescili markanın korunması için çok önemli bir kayıt işlemidir.

Marka, ürün veya hizmetin diğer ürün ve hizmetlerden ayırt edilmesini sağlayan sözcük, şekil, renk v.b. işaretlerdir. Bu işaretlerin pratik önemi ürün veya hizmetlerinizin tüketici veya kullanıcılar tarafından seçenekler arasından kolay bulunmasını ve tercihini kullanmasında yardımcı olmasıdır. Her tacirin ürünlerini ve hizmetlerini bir şekilde bir marka ile sunmasının ilk ve öncelikli amacı müşterisinin onu tercih ederken daha kolay ulaşmasını sağlamaktır. Bir başka amacı ise ilk defa ürün veya hizmetle tanışacak son kullanıcıları çekici etkisinin olmasıdır.

Markalar ilk etapta kelimeler veya harf kombinasyonları olarak tercih edilmiştir. Dünya üzerinde hemen hemen tüm alfabelerdeki tüm harf kombinasyonlarının marka olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Ancak markalar sınıflara bölünmüştür. Bu bölünme de sektör, ürün ve hizmet bazlı bölünmelerdir. Marka tescili için müracaat etmeden önce marka sınıfınızın ne olacağına Türk Patent ve Marka Kurumunun (TPMK) internet sitesinde bulunan sınıf listesini inceleyerek ve bir marka uzmanına danışarak tespit edip karar vermeniz önemlidir.

Hiç kullanmayacağının bir sektörde markanız tescil etmekle zaman ve para kaybetmeniz söz konusu olabilir. Bir markayı tescil etmek istediğinizde öncelikle bir ön inceleme yapılır, tescil etmek istediğiniz sınıfta sizin tescil etmek istediğiniz markaya benzer herhangi bir marka daha önce tescil edilmiş mi? Benzerlik araştırması dediğimiz bu aşamada marka hukukçularımızın görüşleri alınarak bir ön yorum yapılarak markanın tescil müracaatı halinde ortaya çıkabilecek idari ve hukuki problemler değerlendirilir. Olumsuz bir yorum olması halinde şirket prensibimiz gereği tescil işleminizi yapmamanızı öneririz. Bu aşamanın olumlu sonuçlanması halinde yukarıda izah edildiği üzere markanın tescil edileceği sınıflara karar verilerek müracaat işlemlerine başlanır. Müracaat sonrasında TPMK müracaatınızı inceleyerek işleme alır. İnceleme marka uzmanları tarafından yapılmaktadır. TPMK’nın resen başvuruyu reddetmek hakkı da vardır. İlk incelmeden geçen markanız markalar bülteninde yayınlanır. Yayının amacı kamuya açıklamak ve itiraz etmek isteyenler varsa duyurmaktır. İtiraz eden kimse olmaz ise tescil kararı verilerek gerekli harçları yatırmanız şartı ile tescil belgeniz verilir. İtiraz edilmesi halinde ise itiraz görüşlerinizi bildirmeniz için size veya marka vekilinize bildirilir. Bu itiraza karşı cevap verme hakkınız bulunmaktadır. İtirazlar değerlendirilerek ve itiraz karşı görüşler değerlendirilerek kurum tarafından tescil edilmesine, kısmi tescile veya tescilin reddine dair bir karar verilir. Karar şayet aleyhinize ise bu karara karşı itiraz etmek hakkınız vardır. İtiraz harçlarını yatırarak yapacağınız itirazınız hakkında nihai kararı ise Yeniden inceleme değerlendirme kurulu verecektir. Bu karar kurum tarafından verilmiş nihai karar olmakla birlikte bu karara karşı da süresi içerisinde kanunla kesin yetkili olarak belirlenmiş olan Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde Yeniden İnceleme Değerlendirme Kurul kararının iptali için dava açma hakkınız bulunmaktadır. Bu davanın davalı tarafı Kurum ve itiraz eden 3. Kişi olmalıdır. Verilen karar Bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay denetimine tabidir. Tescil sürecinin tüm basamakları yargı süreçleri ile birlikte bu şekilde ilerlemektedir.

Markanızın tescil edilmesinden sonra benzer marka tescillerine karşı takip edilmesi ve güncel araştırma yapılarak benzer markalara karşı hukuki süreçlerin takip edilmesi de önemlidir. Sınai Mülkiyet Yasasının 2017 yılında hukukumuza getirdiği yeniliklerden bir tanesi de sessiz kalma yolu ile hak kaybıdır. Bir markanın kullanıldığını bildiği halde artarda beş yıl boyunca sessiz kalmış olan marka sahibi artık kendi markasını ileri sürerek hükümsüzlük ileri süremeyecektir. Tek istisnası daha sonraki marka sahibinin kötü niyetli olması halidir. Daha fazla detay almak için bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz veya Ece Patent sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.